Containporary

Curator/EXHIBITOR Maksut Vezgishi, Pavilion Of The Republic Of Kosovo. Earth is Home / The role of urbanization is to create sustainable environments that bond humans with Nature and it is part of planetary biodiversity. Hence, this is the noblest mission of architecture. Global urbanization is in expansion: population growth, constructions of megastructures (housing, economy, communications, etc.). The process involves countries and societies where every decision—making has a global impact, thus lack of sustainable planning places Earth at risk. The most acute issue is the global warming crisis. We lack the awareness and coordinated actions in order to avoid the effects of climate disaster. Today we learned that no human action can be viewed as an individual anymore.

/F0NDACI0NI17

/METAM0RPH0SIS

/FLIRTING WITH LEFT0WERS

…Misioni i SHTATËMBËDHJETË është të nxisë aktivizmin kulturor për zhvillimin shoqëror. SHTATËMBËDHJETË ka tre programe: Arti & Kultura, Aktivizmi Qytetar dhe Project Space. SHTATËMBËDHJETË gjendet në Prishtinë, por me aktivitetet e tij mbulon gjithë rajonin e Kosovës.SHTATËMBËDHJETË është i dedikuar që të krijojë një ambient edukues për të gjithë qytetarët e të gjitha gjinive dhe moshave në të gjitha nivelet e rrugëtimit të tyre, inkurajimin për pjesëmarrje në jetën publike nëpërmjet artit, kulturës, edukimit dhe përfshirjes dhe po ashtu edhe të shërbejë si burim vital kreativ për komunitetin.


…K0JA: FLIRTING WITH LEFT0VERS

Intervenim artistik, specifik për lokacioninIntervenim në objektin e restorant “Marsi” (ndërtuar gjatë viteve 1975 – 1976).Kioska “Këpucëtari” (kontejner – në shfrytëzim, që nga viti 2010), ndriçim me fokus, tekst instalim, kompensatë, plast-transparent, tekste të printuara, intervista të printuara, video instalim, fotografi, vizatim, mantel uniformë, dokumente të kopjuara, katalogë.Vendi: Ish-restorant “Marsi”, Kodra e Trimave (Vranjevc), Prishtinë/2019./Zgjedhja arbitrare si zgjidhje për shpalosjen e memories kolektive…Intervenimi artistik specifik për lokacionin, hap shtigje tjera eksplorimi – përtej intervenimit, duke gjurmuar në copëza të memories kolektive, si dëshmi të bashkëjetesës me ndërtesën në fjalë – të cilat ri-interpretohen përmes bashkëbisedimeve të realizuara me qytetarë e profesionistë të fushave përkatëse…